Hakkımızda

Bilişim Sistemleri, bir organizasyonda verilerin toplanması, depolanması, kullanılması, işletilmesi, kontrol ve yönetimi alanlarında çalışan ve bu amaçla kullanılan güncel teknolojileri takip eden bir disiplindir. Bilişim Sistemleri Mühendisliği üniversitemizde Teknoloji Fakültesi bünyesinde eğitim veren 4 yıllık bir lisans programıdır. Bölüm yazılım ve iş hayatı uygulamalarına ağırlık veren bir mühendislik eğitimi sunmaktadır.
 
Bilişim Sistemleri Mühendisliği bölümünün amacı; bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanarak bilişim sistemleri geliştirebilen ve bilgi teknolojilerini iş hayatının ve endüstrinin ihtiyaçları doğrultusunda ve dünya standartlarında bilimsel olarak kullanmak için gerekli bilgi ve beceriye sahip Bilişim Sistemleri Mühendisleri yetiştirmektir. Bu amaçla bilgi ve iletişim teknolojilerinin tanıtılması, bu teknolojilerin kullanımı, bilişim sistemlerinin analiz, tasarım ve geliştirilmesi konularında eğitim verilmektedir.
 
Bu bölümü bitiren mezunlar, Bilişim Sistemleri Mühendisliği lisans programını tamamlayarak çeşitli kamu kurumları ile özel sektör kuruluşlarında iş bulma imkanına sahip olurlar.
>