Bölüm Yönetimi

 
Doç. Dr. Hüseyin GÜRÜLER
Bölüm Başkanı
Detay
 
 
 
Dr. Öğr. Üyesi Güncel SARIMAN
Bölüm Başkan Yardımcısı

Detay
 
 
 
Özlem ACAR
Bilgisayar İşletmeni
Bölüm Sekreteri

Detay
 
>