Laboratuvarlar

1-Web Tasarımı Laboratuvarı

Temel web tasarımı, temel web tasarım ilkeleri, sayfa düzenlemesi, içeriğin yönetimi, renk, grafik, site yönetimi gibi konuları ele alarak başaralı bir web tasarımı için gerekli olan temel öğeler anlatılmaktadır.
-
2-Mikrodenetleyiciler Laboratuvarı

Mikrodenetleyici laboratuvarında, sayısal devreler şemalarının nasıl okunacağı, şemaya göre devre kurulumu, mikroişlemcilerin programlanması ve arduino programlama dili öğretilmektedir. 
-
3-Bilgisayar Programlama Laboratuvarı

Herhangi bir problemin çözümü için gerekli ilke ve evreleri kavrayarak algoritmik düşünce tarzını geliştirmektedir. Sahip olunun bu algoritmik düşünce tarzı ile problemler için geliştirilen çözümleri, gerektiğinde temel programlama yapılarını kullanarak akış diyagramları üzerinde gösterebilmek ve öğretim için kullanılan programlama dili üzerinde kodlayabilmektir.

-
 
4-Elektrik / Elektonik Laboratuvarı

Temel elektrik/elektronik devreleri ve lojik devreler konusunda yetkinlik sağlamak ve bunları bilişim uygulamalarında kullanabilmeyi, devre teorisinin kural ve kavramlarına yönelik uygulamalar yaparak öğrencilere katkı sağlamaktadır.
-
 
5-Mantık Devreleri Laboratuvarı

Sayı sistemlerini kullanma, temel lojik işlemlerle ilişkilendirmek, lojik problem çözme mantığı ve bileşik devre tasarlama yeteneği kazanma becerileri gösterilmektedir.
 
-
 
6-Robotik Laboratuvarı

Robotik kodlama laboratuvarında algoritmik düşünme, hesaplamalı düşünme ve yaratıcı düşünme becerilerini geliştiriyor. Kodlama sayesinde, komut-kod ilişkisi gibi temel bilgileri edindikten sonra, kendi yaratıcılıkları doğrultusunda üretme fırsatları sunulmaktadır.
-

7-Yapay Zeka / Veri Madenciliği Laboratuvarı

Yapay zekanın temel kavram ve yöntemlerini, yapay zeka kullanarak problem çözme; problem bilgisi kullanan ve kullanmayan arama yöntemlerini, lokal arama yöntemleri ve benzetilmiş tavlama algoritması, meta-sezgisel algoritmalar ve yapay sinir ağlarına giriş konularını ele alarak teorik ve uygulamalı olarak öğrencilere anlatılmaktadır.
-

8-Derslikler
 
-

-

-

 
>